«Молодіжна гендерна школа» Відхилений

Доданий
23.07.2017
Номер
238
Інше

Проект направлений на привернення уваги молоді і громадськості м. Дніпро до гендерних проблем в суспільстві. Реалізація проекту дасть змогу збільшити рівень обізнаності молоді в питаннях гендерної рівності у всіх сферах суспільного життя та шляхів її досягнення а також вплинути на інші соціальні групи населення м. Дніпро (відмінні від груп залучених у тренінги) з питань гендерної рівності.

Автор проєкту
Катерина
Катерина Собецька
Бюджет
594 000 грн
Розрахунок бюджету

Опис

Мета проекту

Значною мірою підвищити рівень обізнаності молоді та населення м. Дніпро в питаннях гендерної рівності у всіх сферах суспільного життя та шляхів її досягнення для утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та реалізація їх як основних прав людини.

Проблема

Ніхто не буде заперечувати, що потенційна гендерна нерівність, що не видима на перший погляд, ще присутня у нашому суспільстві.
У звязку з цим виникає нагальна необхідність проводити просвітницьку роботу серед громадян міста, й перш за все серед молоді яка повинна бути спрямована на вирішення наступних завдань:
 вдосконалення інституційного механізму по досягненню гендерної рівності на місцевому рівні;
 дотримання гендерного балансу на всіх рівнях прийняття рішень в органах місцевого самоврядування у м. Дніпро;
 розвиток гендерного компоненту соціально-економічної сфери;
 гендерні аспекти здоров'я та охорони здоров'я;
 досягнення гендерної рівності в освіті і культурі;
 зменшення гендерного насильства;
 зріст інформованості суспільства в питаннях гендерної рівності.
У зв'язку з цим даний проект має на меті підвищити гендерну чутливість і компетентність з питань впровадження гендерного підходу у всіх сферах суспільного життя.

Пропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його обґрунтування

Проектом пропонується проведення ряду заходів: тренінгів, конференцій, круглих столів, інформаційно – роз’яснювальних кампаній, організації роботи «гарячих ліній» та консультаційних пунктів, проведення конкурсів, мистецьких заходів, здійснення науково – дослідницької діяльності у сфері гендерної рівності тощо.
Учасники цих заходів здобудуть нові знання, вміння та навички з питань гендеру, гендерної компетентності, гендерної толерантності та гендерної політики, з питань гендерного насильства, гендерної рівності на робочому місці, з трудовими правами жінок, з методами компетенцій і формування навичок поведінки на ринку праці, з міжнародними стандартами рівності у сфері праці, з методами попередження, протидії та захисту від дискримінації за ознакою статі, про роль громадськості у становленні гендерної рівності у всіх сферах суспільного життя

Для кого цей проект

Молодь, перш за все студенти вищих навчальних заходів м. Дніпро, а також інші соціальні групи (відмінні від груп залучених у тренінги) населення м. Дніпро

Ключові показники оцінки результату проекту

економічні (наприклад, збільшення надходжень до бюджету, економія ресурсів тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та спортом тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища тощо), інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проекту.

Проведення семінарів-тренінгів з гендерних питань – 27
Проведення конференцій, круглих столів з актуальних питань за гендерною тематикою – 2
Проведення соцдосліджень, опитів, анкетувань тощо з проблематики гендерних питань у м. Дніпро – 2
Проведення конкурсів науково - дослідних та магістерських робот серед студентів ВНЗ міста, мистецьких конкурсів - 6
Підтримка ініціатив та діяльності жіночих громадських організацій, первинних рад жінок на підприємствах, в установах та закладах міста – 3

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Пасивність або самоусунення від проблематики правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування

Приклади (кейси схожих рішень)

Програма розвитку сімейної та гендерної політики у м. Дніпропетровську на 2013 – 2017 роки