Згода користувача

 

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект» https://adm.dniprorada.gov.ua (далі - «Сайт»), а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок міського бюджету.

 

І. Терміни та визначення

 1. Е-сервіс «Громадський проект» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету участі, що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проектів та містом.
 2. Бюджет участі – процес участі жителів міста у бюджетному процесі міста за допомогою подання власних проектів, запропонованих до реалізації містом, та проведення громадського голосування за такі проекти.
 3. Експертна комісія – група фахівців із представників виконавчих органів міської ради та представників громадських організацій, члени якої координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування Бюджету участі у місті.
 4. Проект  –  пропозиція завдання, яка дана Автором та має підтримку не менше 25 осіб за малий проект/50 осіб за великий проект (крім Автора) шляхом зібрання підписів, та яка не суперечить чинному законодавству, реалізація якої знаходиться в межах компетенції органів міської ради та спрямована на вирішення окремої проблеми протягом бюджетного року відповідно до критеріїв форми «Громадський проект для реалізації у _____ році», з урахуванням обсягу коштів та пріоритетних напрямків, які визначені Міською цільовою програмою «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 – 2020 роки» (далі – Програма).
 5. Користувач сайту - будь-який відвідувач сайту.
 6. Автор проекту – Користувач сайту, фізична особа, дієздатний громадянин України віком від 18 років, який постійно проживає у межах м. Дніпра та відповідає одному з таких критеріїв:

- місце проживання особи зареєстроване у м. Дніпрі, що підтверджується паспортом;

- підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у м. Дніпрі, що підтверджується довідкою з місця роботи;

-   особа навчається у м. Дніпрі, що підтверджується студентським квитком;
-    особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м. Дніпрі, що підтверджується витягом з відповідного реєстру прав власності;
- місце народження особи зареєстроване у м. Дніпрі, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.

Голосуючий – Користувач сайту, фізична особа, дієздатний громадянин України віком від 18 років, який постійно проживає у межах м. Дніпра та відповідає одному з таких критеріїв:
- місце проживання особи зареєстроване у м. Дніпрі, що підтверджується паспортом;

- підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у м. Дніпрі, що підтверджується довідкою з місця роботи;
- особа навчається у м. Дніпрі, що підтверджується студентським квитком;
- особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м. Дніпрі, що підтверджується витягом з відповідного реєстру прав власності;
- місце народження особи зареєстроване у м. Дніпрі, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.

 1. Конкурс громадських проектів (далі – конкурс) – процедура визначення мешканцями міста Дніпра у порядку, встановленому цим Положенням, проектів-переможців серед загальної кількості представлених для голосування громадських проектів шляхом відкритого голосування.
 2. Критерії форми заявки – ознаки, які встановлені формою «Громадський проект для реалізації у _____ році», реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів міського бюджету.
 3. Форма «Громадський проект для реалізації у _____ році» – офіційна форма заяви проекту, що є додатком до Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі, затвердженого рішенням міської ради від 07.09.2016 № 49/13 (у редакції рішення міської ради від 21.12.2016 № 45/17), що містить відомості про автора, опис проекту, бюджет і список підписів осіб, які підтримали проект.
 4. Голосування – процес визначення жителями проектів-переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому (у приміщеннях Центру надання адміністративних послуг та бібліотеках м. Дніпра) чи електронному вигляді (у Системі).
 5. Результати голосування – підрахунок голосів поданих за кожен з проектів відповідно до заповнених бланків для голосування та голосів, отриманих в результаті голосування у Системі.
 6. Проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів до моменту вичерпання загальної суми визначеної Програмою на наступний рік.
 7. Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів-переможців.
 8. Адміністрація Сайту - виконавчий орган міської ради.

ІІ.  Загальні умови

 1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.
 2. Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.
 3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.
 4. Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.
 5. Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі Центру надання адміністративних послуг м. Дніпра.
 6. Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.
 7. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.
 8. Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.
 9. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.
 10. Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.
 11. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

 

ІІІ. Конкурс

 1. Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.
 2. Організатором конкурсу виступає департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради. Він має право відмовити в участі, визначити остаточного переможця.
 3. Для забезпечення якості та прозорості Дніпровська міська рада залучає Експертну комісію, у склад якої входять представники виконавчих органів міської ради та представники громадських організацій, суспільні діячі тощо.
 4. Експертна комісія розглядає проекти, після чого вони висуваються на голосування.

 

 1. IV. Реєстрація
  1. Користувач зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської ради.
  2. Користувач підтверджує, що особисті дані, що зазначаються у формі «Громадський проект для реалізації у _____ році» чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується надати актуальну інформацію.
  3. Зареєструвавшись на сайті, Користувач приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.
  4. Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.
  5. Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у наступних випадках:

а) Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

б) Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.

в) Громадянство в документі і реєстраційній формі не збігаються.

г) Документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.

ґ) Прикріплений скан документа, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.

д) Відсутній скан сторінки паспорта з реєстрацією місця проживання.

Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Користувача у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Користувачем. Наступні дії Користувач може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

 

 1. V. Подання проектів
 2. Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту.
 3. Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.
 4. Автор повинен зібрати підписи не менше 25 осіб за малий проект/50 осіб за великий проект (крім Автора), що підтримують проект, і додати до проекту список підписів.
 5. Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.
 6. Автор підтверджує, що інформація, надана у формі «Громадський проект для реалізації у _____ році» не порушує прав третіх осіб.
 7. Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі (подання) проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

 

 1. VI. Оцінка проектів
 2. Експертна комісія залишає за собою право відхилити проект на будь-якому етапі та відправити на корегування  у випадку,  якщо:
  1. Зібрано менше необхідної кількості підписів за проект.
  2. Проект не відноситься до жодної з категорій проектів за класифікатором.
  3. Бюджет перевищує суму, зазначену в правилах участі.
  4. Реалізація запропонованого проекту порушує чинне законодавство України.
  5. Реалізація проекту передбачена за межами землі, що належить до комунальної власності.
  6. Реалізація проекту порушує права третіх осіб.
  7. Проект запланований на більш ніж один календарний рік.
  8. Реалізація проекту порушує права інтелектуальної власності.
  9. Проект не може бути технічно реалізований.
  10. Проект носить фрагментарний характер і не передбачає створення завершеного об'єкта в рамках 1 року.
 3. Проекти-переможці визначаються шляхом відкритого голосування жителів міста в паперовому та електронному виді.
 4. Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проекту до голосування.
 5. Якщо проект буде перероблено пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування, він вважатиметься недійсним та у подальшому не може бути розглянутий Експертною комісією.

 

VII. Голосування

 1. Голосування за проекти здійснюється шляхом паперового (у приміщеннях Центру надання адміністративних послуг  та бібліотеках м. Дніпра), або електронного голосування у Системі.
 2. Ідентифікація Голосуючого здійснюється за допомогою номера паспорта або посвідки на постійне місце проживання.
 3. Голоси, подані у паперовому вигляді, зараховуються у Систему протягом 3 робочих днів.
 4. Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.
 5. Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проект у разі, якщо виникла підозра в штучній накрутці голосів.

 

VIII. Реалізація проекту

 1. У разі, якщо проект автора перемагає в голосуванні, виконавчі органи міської ради реалізують даний проект за рахунок бюджетних коштів в наступному календарному році в рамках зазначеного автором і бюджету проекту, узгодженого Експертною комісією.
 2. Якщо при голосуванні проект матиме бюджет, що перевищує залишок коштів Бюджету участі, проект можуть або визнати переможцем і збільшити загальний бюджет участі на різницю між бюджетом даного проекту і залишком загального бюджету участі , або відмовити в реалізації.
 3. Автор дає згоду на всі рішення міської ради щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проекту.
 4. У разі виникнення у Користувача претензій до інших Користувачів Сайту, Користувач зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.
 5. Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор).
 6. До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

 1. Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.
 2. Міська рада має право видозмінювати проект в процесі реалізації.
 3. Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проекту в інтересах Системи та/або міської ради  без виплати компенсації.
 4. Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту.
 5. IX. Інші умови
 6. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Бюджету участі, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.
 7. Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.
 8. Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.
 9. Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, зімнювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієй Угоди.
 10. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.