Згода користувача

 

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проєкт» https://adm.dniprorada.gov.ua (далі - «Сайт»).

 

Розділ 1.  Загальні умови

1.   Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2.  Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проєкт, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

3.  Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

4.  Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

5.  Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

6.  При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

7.  Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

8.  Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

9.  Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

10. З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

 

Розділ 2. Реєстрація

1.   Користувач зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до міської ради.

2.  Користувач підтверджує, що особисті дані, що зазначаються у формі «Громадський проєкт» чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Користувач зобов'язується надати актуальну інформацію.

3.  Зареєструвавшись на сайті, Користувач приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

4.  Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який не заборонений законом спосіб.

5.  Перед поданням проєктів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами і алгоритмами подання проєкту.

6.   Автор повинен зібрати підписи не менше 25 осіб за малий проєкт/50 осіб за великий проєкт (крім Автора), що підтримують проєкт, і додати до проєкту список підписів.

7.  Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проєкту, є достовірною.

8.  Автор підтверджує, що інформація, надана у формі «Громадський проєкт» не порушує прав третіх осіб.

9.  Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі (подання) проєкту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

 

Розділ 3. Інші умови.

1.  У разі виникнення у Користувача претензій до інших Користувачів Сайту, Користувач зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

2.  Міська рада має право видозмінювати проєкт в процесі реалізації.

3.  Користувач погоджується з використанням опису та ідеї проєкту в інтересах Системи та/або міської ради  без виплати компенсації.

4.  Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проєкту) Адміністрації Сайту.

5.  Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Бюджету участі, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

6.  Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

7.  Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

8.  Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієї Угоди.

9.  Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.

 

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди та безумовно приймає їх.