Реалізація принципу “навчання впродовж життя” через створення сучасного ІТ-класу в гімназії Реалізований

Доданий
19.07.2019
Номер
299
Освіта

Створення у КЗО “Гімназія № 3” ДМР сучасного інноваційного комп’ютерного класу, який надасть можливість учням гімназії вивчати ІТ- технології та застосовувати набуті навички для реалізації проектної діяльності в контексті STEM-освіти; сприятиме втіленню проектів міського значення по проведенню спільних заходів учнів, вчителів та батьків міста, проведенню тренінгів, семінарів, змагань.

Автор проєкту
Наталія
Наталія Подлєснова
Бюджет
197 765 грн
Розрахунок бюджету
Теги
діти, інновації, наука
Район
Індустріальний
Адреса
вул. Гулі Корольової, 14Б, Дніпро (Дніпропетровськ)

Опис

Співавтори

Батьківський актив та учасники Благодійного фонду «Фонд Благодія».

Мета проекту

Створення сучасного комп'ютерного класу, який відповідає вимогам сучасного ІКТ-кабінету для учнів та вчителів міста, що дає можливість проводити тренінги для вчителів міста з ІТ-технологій: вивчати програмування та ІТ-технології учнями на високому та поглибленому рівні, розвивати навички по створенню якісного ІТ-продукту, по роботі над STEM-проектами широкого спрямування та їх реалізації.
Розширити можливість всім учням гімназії створювати науково-дослідницькі роботи МАН з використанням ІКТ. На базі нового інформаційного комп’ютерного класу створити клуб “ІТ-STEM-HOUSE” для проведення на міському рівні спільних заходів та колективної роботи учнів, вчителів та батьків міста, а також для організації та проведення тренінгів, семінарів, змагань міського рівня.

Проблема

Кількість комп’ютерних класів та їх застаріле технічне обладнання не дає можливості персоналізувати навчання кожного учня в державній освітній установі: неможливо якісно організувати допрофільне навчання учнів 5-7 класів; неможливо успішно мотивувати учнів середньої ланки (8-9 класи) для подальшого розширення знань, умінь та навичок у ІТ-сфері та при роботі над STEM-проектами; для учнів 10-11 класів важко забезпечити гідний рівень створення власних проектів та конкурентоспроможних ІТ-продуктів. Гімназія №3 багато років була майданчиком, де проводились тренінги для вчителів міста не тільки з інформатики, але й для вчителів інших предметів, які використовують ІТ-технології в освітньому процесі. Маємо бажання та відповідні людські ресурси щоб продовжити цю роботу.

Пропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його обґрунтування

Відкриття та облаштування додаткового комп'ютерного класу - сучасного навчального комплексу, що складається з учнівських моноблоків та потужного комп'ютера вчителя з повним ліцензійним програмним забезпеченням. Це дозволить значно розширити можливості навчання учнів, у тому числі у класах з поглибленим вивченням інформатики, покращити якість освіти та залучити учнів міста до спільного розвитку навичок та втілення нових власних проектів, створить додаткові умови для навчання вчителів міста ІТ-технологіям. На базі сучасного комп’ютерного класу може стати можливим надання платних освітніх послуг як учням, так і вчителям міста.

Для кого цей проект?

1. Учні КЗО “Гімназія № 3” ДМР.
2. Педагоги освітнього закладу.
3. Учителі та учні шкіл міста, які зацікавлені в підвищеному рівні освіти з ІТ-технологій а також участі у сумісних проектах з програмування та STEM-проектів.
4. Батьки учнів гімназії, які будуть брати участь у різноманітних освітніх та (можливо) комерційних проектах ІТ- та STEM-напрямків своїх дітей.

Ключові показники оцінки результату проекту

Впровадження проекту дасть змогу:
1. Залучити більше учнів до якісного навчання шляхом додаткових місць у комп’ютерних класах.
2. Забезпечити поглиблене вивчення інформатики у класах інформаційно-технологічного профілю.
3. Поширити практику перехресного використання комп’ютерних кабінетів під час інтегрованого вивчення предметів STEM-напрямку.
4. Покращити якість навчання учнів програмуванню.
5. Використовувати в освітньому процесі сучасні електронні навчальні матеріали.
6. Підвищити мотивацію учнів у поглибленні знань та роботі над власним STEM- проектом чи ІТ-продуктом.
7. Отримати учням якісну сучасну освіту в ІТ- напрямку, брати участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та проектах.
8. Надасть можливість учителям міста навчатися сучасним ІТ-технологіям та впроваджувати їх у освітній процес.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Ризики враховані у розрахунку бюджету.

Приклади (кейси схожих рішень)

Сучасні школи, гімназії та коледжі Європи.

Чи ознайомлені ви з положенням про Бюджет участі у м. Дніпрі?

Так.
так

План заходів з реалізації проекту

1. Формування цілей та можливості рішення проблеми сучасного комп’ютерного класу.
2. Розрахунок бюджету, аналіз цінових пропозицій необхідного закупівельного обладнання.
3. Реєстрація проекту та його популяризація серед учасників освітнього процесу з метою забезпечення необхідних голосів громади під час голосування.
4. Підготовка приміщення для кабінету ІКТ, у т.ч. закупівля меблів через БО «Фонд Благодія».
5. Закупівля техніки.
6. Монтаж, встановлення програм та запуск обладнання.
7. Повне використання сучасних технологій у намічених цілях.

Ви посадова особа

Ні.
ні

Чи є ви працівником Комунальних закладів чи підприємств, підпорядкованих Дніпровській міській раді?

Ні.
ні

Експертна оцінка

Відповідальні підрозділи

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради