• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

«Домашньому насильству – НІ!» Брав участь

Доданий
11.06.2021
Номер
376
Соціальний захист

Даним проектом передбачена організація клубу кінорефлексії та кінокоучінга для жінок м. Дніпра, які постраждили від генднерно-зумовленого насилля та мають ризик до проявів насильства в родині.

Автор проєкту
Бюджет
498 556 грн
Розрахунок бюджету
Теги
діти, молодь, допомога, жінки
Район
Чечелівський
Адреса
вул. Робоча, 24А, Дніпро (Дніпропетровськ)

Опис

Співавтори

БО "БТ "100% ЖИТТЯ ДНІПРО"

Проблема

Насильство щодо жінок є актуальною проблемою українського суспільства, на подолання якої направлена увага державної політики щодо протидії насильству в сім’ї. Останнім часом в Україні прийнято відповідне законодавство та визначені органи й установи, на які покладається здійснення заходів щодо попередження насильства стосовно жінок. Зокрема, в м. Дніпро вже діє механізм роботи з наслідками домашнього насильства, до якого долучені поліція, ЦСССДМ, ССД, що розподіляють таких жінок з дітьми за притулками, що існують у місті. Стратегії подолання насильства передбачають: врахування потреб потерпілої, зміну традиційних суспільних цінностей, які виправдовують насильницьке ставлення до жінки, надання допомоги потерпілим та захист їх прав. В результаті пережитого насильства, часто неодноразового, жінки часто набувають деяких особистісних рис, що потребують глибокої корекції та підтримки. Вони дуже невпевнені у собі, мають високу недовіру до себе та до інших людей, часто самі стають агресивними або провокують агресію з боку оточуючих. Психологічні прояви результатів насильницьких дій впливають на різні сфери життя жінки протягом довгого часу. Однією з найважливіших верств роботи з жінками, які постраждали від насильства, є створення кола підтримки.

Мета проєкту

Зменшення рівня домашнього насильства щодо жінок та дітей шляхом надання корекційно-реабілітаційних послуг через створення у жінок, які постраждали від насильства, внутрішнього ресурсу для гармонізації відносин з собою та іншими через кінорефлексію та групи психологічної підтримки задля досягнення відчутних змін у мисленні жінки та їх закріплення, вміння позитивно мислити і сприймати дійсність, справлятися з власною агресією та агресією з боку інших людей, прогнозувати своє майбутнє та розробляти план його досягнення.

Пропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його обґрунтування

Даним проектом передбачено створення клубу кінорефлексії та кінокоучінга для жінок м. Дніпро, що проживають у родинах , але стикаються с проявами фізичного економічного, психологічного насильства з боку чоловіків, та притулках.Саме таких жінок важливо навчити ідентифікувати насильство, що є проблемою внаслідок набутого «синдрому набутої безпорадності», коли жінка роками страждає від побоїв, але вважає це нормою та протидіяти йому.
Протягом реалізації проекту буде проведено 48 групи кінорефлексії (4 рази на місяць протягом 12 місяців)
Під час групових занять (кінорефлексії – через побачений, обговорений та екологічно перероблений за допомогою фахівців досвід виходу з кризи) та груп самодопомоги (через формування кола підтримки) жінки зможуть покращити такі стани, як знижена самооцінка, страх смерті, невпевненість у собі, подолати депресивний емоційний стан, налагодити стосунки у родині, відновити зв’язки з соціумом, сформувати навички протидії агресору та нові моделі поведінки.

Зацікавленні у реалізації проєкту групи

БО "БТ" 100% ЖИТТЯ ДНІПРО", "ПАНІ ПАТРОНЕССА" ( ініцатива активних жіночих оранізацій Дніпра щодо підтримки жінок і дітей постраждалих від домашнього насильства).

Ключові показники оцінки результату

1. Отримання позитивного результату в житті 60% жінок, що відвідали групові заходи в рамках клубу кінорефлексії, який буде вимірюватися інструментом «Колесо життєвого балансу», рисунковими тестами, анкетами, які будуть відображати досягненням поставлених цілей, здобуття економічної самостійності та/або окремого від агресора житла/ зміни самооцінки жінки/ налагодження стосунків з дітьми/ оволодіння профілактичними навичками ненасильницької поведінки.
2. Покращення психоемоційного стану 100 жінок, що відвідали групові заходи в рамках клубу кінорефлексії, який буде вимірюватися психодіагностичними тестами.
3. Зменшення рівня домашнього насильства в м. Дніпро, який буде вимірюватися кількістю звернень за допомогою вимірюватися кількістю звернень за допомогою до органів поліції.

Ризики у реалізації

Погіршення епідеміологічної ситуації в регіоні (COVID 19)

Інформація про співфінансування

не має

Чи є у вас конфлікт інтересів

не має

Ви ознайомленні з положенням Бюджету участі

так

ФОТО ДО / ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ПРОЄКТУ

Відповідальні підрозділи

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради