Язик до Брюселю доведе. Безкоштовні курси шести європейських мов. Брав участь

Доданий
12.07.2017
Номер
42
Культура та туризм

Створення центру культури та мов європейських країн на базі Сімейної бібліотеки № 34. Безкоштовні курси з 6 європейських мов (англійська, іспанська, італійська, німецька, французька, польска) для різних вікових категорій городян. Проведенняих розмовних клубів, майстер-класів, лекторіїв, семінарів, пов'язаних з культурою європейських країн.

Автор проєкту
Петро
Петро Турик
Бюджет
199 617 грн
Розрахунок бюджету

Опис

Співавтори

Федорець Тимофій Сергійович

Мета проекту

Професійне надання знань з мови та культур європейських країн. Організація розмовних трененгів, проведення пізнавальних та просвітницьких заходів з історії, політології та культури.Створення аматорського театру, інтелектуального клубу, організація екскурсій з використанням іноземної мови. Навчання it-smart technologies для взаємодії з міжнародними громадськими організаціями. Сприяння розширенню пропозицій на міжнародному та вітчизняному ринку праці для городян.

Проблема

Відсутність коштів в малозабезпечених сім´ях для отримання якісної послуги з вивчення іноземних мов та отримання необхідної мовної практики.

Брак знань про історію, політику та культуру європейських країн та, як наслідок, наявність значної кількості міфів про відповідні країни.

Недостатня матеріальна база щодо сервісів забезпечення збільшених потреб мешканців, відвідувачів установи культури.

Пропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його обґрунтування

Створення матеріально-технічної бази для навчання та залучення шляхом матеріального заохочення фахових викладачів іноземних мов. Приваблення відвідувачів практичними знаннями, що стануть у нагоді як у побутовому так і професійному житті людей.
Надання знань з культури, історії, політології, економіки європейських країн шляхом залучення спеціалістів з даних тем до співпраці.

Для кого цей проект

Відвідувачі сімейного центру в приміщені бібліотеки на Шнеєрсона, 5-в.
Городяни, жителі мікрорайону та міста.
За віком – від 6 до 86 років;
Доступ відкрито на безоплатній основі для всіх.

Ключові показники оцінки результату проекту

Соціальні.
- Професійне надання знань з іноземних мов, політики, економіки, культури, мистецтва європейських країн;
- Наповнення дозвілля конструктивною зайнятістю;
- Збільшення рівня охоплення культурними заходами городян;
- Культивація правових знань, покращення морального клімату,
толерантного поводження, дій спрямованих на розвинення громадського суспільства в місті засобами культури.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

не вбачається

Приклади (кейси схожих рішень)

Схожі елементи проекту здійсьнювалися в 34 бібліотеці - філіалі та Центральній міській бібліотеці в рамках міжнародної програми АISEC та програми Універсітет третього віку Дніпропетровської міської ради.