Здорові діти - ДНК нації Відхилений

Доданий
28.02.2017
Номер
1130
Охорона здоров'я

Сучасна, своєчасна та точна ДНК-діагностика генетично-обумовлених, хронічних захворювань внутрішніх органів у дітей різного віку (хронічних вірусних гепатитів, TORCH-інфекцій тощо) шляхом придбання ДНК-ампліфікатору у "реальному часі" DTprime для проведення молекулярно-генетичних досліджень у единому спеціалізованому закладі України ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

Автор проєкту
Наталя
Наталя Завгородня
Бюджет
600 000 грн
Розрахунок бюджету

Опис

Співавтори

Кленіна І.А.

Мета проекту

Забезпечити ранню та термінову діагностику захворювань внутрішніх органів у дітей різного віку міста, області та України з можливістю швидкого диференціювання природи захворювання (генетичні захворювання, вірусні чинники, порушення обміну речовин) шляхом придбання ДНК-ампліфікатору у "реальному часі" DTprime

Проблема

Відсутність необхідного обладнання ускладнює надання медичної допомоги пацієнтам Дніпропетровського регіону, країни й супроводжується значними витратами на обстеження у приватних лабораторіях. Рання діагностика сприяє підвищенню ефективності лікування, зменшує частоту ускладнень, рівень смертності пацієнтів. Своєчасна діагностика генетичних захворювань є ключовим моментом у попередженні їх прогресування. Генетичне підтвердження хвороби Вільсона дозволяє з 100% точністю встановити діагноз, запобігти інвалідизації пацієнтів. Діагностика муковісцидозу вимагає виявлення характерних мутацій гена.

Пропоноване рішення щодо розв’язання проблеми і його обґрунтування

Придбання ампліфікатору та впровадження методів полімеразно-ланцюгової реакції в ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» забезпечить проведення визначення генетичних поліморфізмів, своєчасне виявлення вірусних гепатитів, TORCH-інфекцій, що забезпечить своєчасну діагностику відповідних захворювань та підвищити якість надання допомоги маленьким пацієнтам міста та області.

Для кого цей проект

Проект розрахований на удосконалення медичної допомоги дітям різного віку та дорослим у галузі гастроентерології міста Дніпро, Дніпропетровської області, України

План заходів з реалізації проекту

1. Придбання ДНК-ампліфікатору у "реальному часі" DTprime
2. Пуско-налагоджувальні роботи по установці обладнання
3. Косметичний ремонт приміщення

Ключові показники оцінки результату проекту

1. Підвищення якості діагностики захворювань внутрішніх органів у дітей різного віку.
2. Скорочення термінів діагностичного пошуку
3. Зменшення кількості випадків ускладненого перебігу захворювань

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Відсутність бюджетного фінансування

ФОТО ДО / ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ПРОЄКТУ