Домашньому насильству – НІ! На реалізації

Доданий
19.07.2019
Номер
324
Соціальний захист

Даним проектом передбачено організація роботи клубу кінорефлексії для жінок м. Дніпро, які постраждали від домашнього насильства з метою їх психологічної реабілітації. Загалом за 12 місяців буде проведено 24 групи кінорефлексії та кінокоучингу та 24 групи психологічної підтримки для боротьби з наслідками гендерно-обумовленого насильства. Послуги отримають 100 жінок.

Автор проєкту
Бюджет
187 344 грн
Розрахунок бюджету
Теги
неформальна освіта
Район
Чечелівський
Адреса
Робоча вулиця, Дніпровська міська рада, Дніпро

Опис

Співавтори

БО "БТ "Позитивні жінки" м. Дніпро"

Мета проекту

Зменшення рівня домашнього насильства щодо жінок та дітей, які постраждали від домашнього насильства, шляхом надання корекційно-реабілітаційних послуг через створення у жінок, які постраждали від насильства, внутрішнього ресурсу для гармонізації відносин з собою та іншими через кінорефлексію та групи психологічної підтримки задля досягнення відчутних змін у мисленні жінки та їх закріплення, вміння позитивно мислити і сприймати дійсність, справлятися з власною агресією та агресією з боку інших людей, прогнозувати своє майбутнє та розробляти план його досягнення.

Проблема

Насильство щодо жінок є актуальною проблемою українського суспільства. Стратегії подолання насильства передбачають: врахування потреб потерпілої, зміну традиційних суспільних цінностей, які виправдовують насильницьке ставлення до жінки, надання допомоги потерпілим та захист їх прав. В результаті пережитого насильства, жінки ч набувають деяких особистісних рис, що потребують глибокої корекції та підтримки. Вони дуже невпевнені у собі, мають високу недовіру до себе та до інших людей, часто самі стають агресивними або провокують агресію з боку оточуючих. Однією з найважливіших верств роботи з жінками, які постраждали від насильства, є створення кола підтримки для боротьби з наслідками гендерно-обумовленого насильства, створення безпечного, просуваючого та підтримуючого оточення для жінки, яка хоче змінити своє життя, бо після реабілітації жінка повертається в суспільство, де протистоїть агресії сам на сам, нерідко в оточення того ж агресора.

Пропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його обґрунтування

У контексті надання допомоги жінкам, що пережили домашнє насильство, важливою складовою є забезпечення їх комплексної реабілітації для відновлення соціальних функцій, морального, фізичного та психічного стану, корегування поведінки та формування досвіду нових стосунків без насильства. Реабілітаційні заходи мають поєднуватися з наданням необхідної підтримки, де свою ефективність вже довела групова робота, коли терапевтичний ефект досягається за допомогою динаміки групи та підтримки з боку інших учасників. Групи взаємодопомоги та психологічної підтримки допомагають підвищити стресостійкість, адаптованість людини до нових, «недружніх» умов навколишнього соціального середовища, залучити власні ресурси та свої сильні сторони для вирішення проблем.
Даним проектом передбачено створення клубу кінорефлексії та кінокоучінга для жінок, що стикаються с проявами фізичного економічного, психологічного насильства.

Для кого цей проект?

100 жінок та молодих дівчат м. Дніпро, що постраждали від домашнього гендерно-обумовленого насильства.

Ключові показники оцінки результату проекту

1. Отримання позитивного результату в житті 60% жінок, що відвідали групові заходи в рамках клубу кінорефлексії, який буде вимірюватися інструментом «Колесо життєвого балансу», рисунковими тестами, анкетами, які будуть відображати досягненням поставлених цілей, здобуття економічної самостійності та/або окремого від агресора житла/ зміни самооцінки жінки/ налагодження стосунків з дітьми/ оволодіння профілактичними навичками ненасильницької поведінки.
2. Покращення психоемоційного стану 100 жінок, що відвідали групові заходи в рамках клубу кінорефлексії, який буде вимірюватися психодіагностичними тестами.
3. Зменшення рівня домашнього насильства в м. Дніпро, який буде вимірюватися кількістю звернень за допомогою вимірюватися кількістю звернень за допомогою до органів поліції.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Ризики відсутні

Приклади (кейси схожих рішень)

З 2016 по 2017 р. на базі шелтеру «Нова Я» Шелтер функціонував Центр ресоціалізації для жінок, що постраждали від насильства. Клієнтки Центру ресоціалізації отримували послуги денного центру, де велася системна робота за програмами, затвердженими Міністерством Соціальної політики: «Комплексна програма корекційно-реабілітаційної роботи з дівчатами (14-18 років) та жінками, які пережили насильство або належать до групи ризику», «Сходинки» від HealthRight, «Батьківство в радість» від ЮНІСЕФ, «Від жертви до самоповаги» та «Перезавантаження минулого» (курси, розроблені з досвіду роботи з клієнтами Центру). Саме групові заняття показали високу ефективність при роботі з постраждалими від насильства. Теми групових занять: Насильство та його прояви, Індивідуальні кордони, Прийняття себе та інших, Я і моє оточення, Моя внутрішня сила і мої ресурси, Почуття гідності і моє права, Насильство і насильники в моєму житті, Гендерна рівність, Профілактика насильства в родині, Моє майбутнє.

Чи ознайомлені ви з положенням про Бюджет участі у м. Дніпрі?

Так.
-

План заходів з реалізації проекту

1. Організація роботи клубу кінорефлексії та кінокоучингу для жінок, що постраждали від домашнього насильства, шляхом залучення на групові заняття жінок, що звернулись за допомогою стосовно насильства до органів поліції, ЦСССДМ, фахівців шелтеру «Нова Я».
2. Проведення 24 груп кінорефлексії та 24 груп психологічної підтримки для жінок, що постраждали від домашнього насильства.

Ви посадова особа

Ні.
-

Чи є ви працівником Комунальних закладів чи підприємств, підпорядкованих Дніпровській міській раді?

Ні.
-

ФОТО ДО / ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ПРОЄКТУ

Експертна оцінка

Відповідальні підрозділи

Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради