• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Career Hub (Кар'єр хаб) для учнів м.Дніпро та області. Відхилений остаточно

Доданий
18.07.2019
Номер
244
Освіта

Проект полягає у створенні постійно діючого, єдиного Центру приватно – державного партнерства «Career hub». Завдання – сформувати новий імідж сучасної професійної освіти в м.Дніпро, надавати високоякісні послуги у сфері підготовки кваліфікованих кадрів, забезпечувати набуття фахової передвищої освіти, підвищення кваліфікації, опанування високотехнологічними професіями галузевого спрямування.

Автор проєкту
Бюджет
968 340 грн
Розрахунок бюджету
Теги
інновації
Район
Чечелівський
Адреса
Алтайська вулиця, 6а, Дніпровська міська рада, Дніпро

Опис

Співавтори

Незнайко Дарина Сергіївна,

Мета проекту

Створення на базі ДПТНЗ «ДЦПТО» – інноваційного Центру приватно – державного партнерства Career huв, як єдиного простору соціального партнерства та комунікації роботодавців з майбутніми кваліфікованими робітниками, учнями загальноосвітніх шкіл, інших навчальних закладів, позашкільних установ з метою ступеневої профорієнтації, впровадження культури «Обирай свій шлях свідомо» та формування компетенції сучасного кваліфікованого робітника.
Здійснення системного моніторингу ринку праці та оперативно реагувати на його потреби. Створення системи різностороннього взаємовигідного соціального партнерства; Забезпечення якості та доступності здобуття сучасних професійних кваліфікацій для всіх категорій населення з урахуванням гендерної рівності;Зменшення вартості підготовки кваліфікованого робітника за рахунок залучення приватного інвестора на 20 – 45 % протягом 2019 – 2021 років.

Проблема

Упродовж останніх десятиліть престижність професійної освіти в суспільстві поступово знижувалася через:
- відсутність інвестицій у модернізацію системи професійної освіти;
- невідповідність між попитом і пропозицією, якістю підготовки кадрів і потребами ринку праці у професійних кваліфікаціях;
- недосконалість системи професійної орієнтації та кар’єрного консультування молоді і дорослих.
- демографічний спад як в Україні, так і за кордоном, сплеск робочої міграції, високі соціальні запити молоді щодо привабливості робочого місця, доступність отримання освіти за кордоном, зростання впливу соціальних мереж на вибір роду занять та стилю життя.
- невідповідність якості та напрямів професійної підготовки, рівнів кваліфікації здобувачів професійної освіти потребам ринку праці та запитам особистості;
- низький рівень престижності робітничих професій та професійних кваліфікацій.
- відсутність комунікації між безпосереднім роботодавцем та закладом освіти.

Пропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його обґрунтування

Залучити до підготовки кваліфікованих робітників безпосереднього роботодавця. Надати можливість роботодавцям готувати кваліфікованих робітників під безпосередньо обладнане робоче місце.
Впровадити інноваційну систему «Ступенева профорієнтація», з метою популяризувати серед учнів шкіл отримання робітничої професії та як кінцевий етап збільшити кількість вступників до професійних закладів освіти на 30 % за 2 роки.
Запровадити школу для учнів та педагогів «Престижність робітничої професії в сучасних умовах».
Підготовка методичних рекомендацій для закладів освіти м.Дніпро з впровадження інноваційної системи «Ступенева профорієнтація» та приватно – державне партнерство в рамках отримання професійної освіти.
Раціональне та повне використання застарілих приміщень в системі професійних закладів освіти. Головне завдання створити комунікацію між безпосереднім роботодавцем та майбутнім кваліфікованим працівником з метою якісної підготовки робітника задля добре оплачуваного робочого місця.

Для кого цей проект?

Учні загальноосвітніх навчальних закладів м.Дніпро
Учні професійних закладів освіти м.Дніпро
Роботодавці м.Дніпро в тому числві представники комунальних підприємтсв
Федерація роботавців міста та федерація інвесторів області.

Ключові показники оцінки результату проекту

Економічний ефект – Скорочення витрат бюджетних коштів на підготовку кваліфікованого робітника за рахунок залучення приватного інвестора на 20 – 45 % протягом 2018 – 2020 років.
Збільшення кількості учнів, що отримують професійну освіту на 30 % за 2 роки та як наслідок часткове подолання кризи відсутності пропозиції на ринку праці реального сектору економіки.
Соціальний ефект – збільшення кількості учнів, що отримують професійну освіту на 30 % за 2 роки.. Надання доступу до отримання професійної освіти учням з сільської місцевості.
практична цінність проекту - Створення постійно діючого інноваційного Центру приватно – державного партнерства та як наслідок залучення до підготовки кваліфікованих робітників безпосереднього роботодавця. Надання можливості роботодавцям готувати кваліфікованих робітників під безпосередньо обладнане робоче місце.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Відсутність джерела фінансування придбання обладнання для Центру
Не розвита система комунікації з представниками шкіл та ПТНЗ міста.
Дисбаланс у фахово-інформаційній/комп’ютерній підготовці слухачів.
Відсутність ініціатив зі сторони представників ПТНЗ області та влади.
Зменшення підтримки органів влади в сфері реалізації політики ступеневої профорієнтації.
Згортання програми «Сучасна професійна освіта

Приклади (кейси схожих рішень)

http://careerhub.in.ua/ - загальнодержавний хаб
Креативний хаб "Розвиток" став першим у мережі, надалі хаби буде відкрито у великих містах – Одесі, Дніпрі та Херсоні.
"Хаб "Розвиток" буде не просто класичним простором коворкінгу та освіти. Це більше соціально-просвітницький проект, головним завданням якого є формування нових спільнот людей, які зацікавлені в здобутті сучасних знань, інтелектуальних дискусіях", – сказав засновник проекту, лідер громадської організації "Розвиток" Сергій Носенко.

Чи ознайомлені ви з положенням про Бюджет участі у м. Дніпрі?

Так.
Повністю

План заходів з реалізації проекту

На основі технічних паспортів проведено попередню оцінку стану приміщень в яких розташовано майстерні та виробничі приміщення.
Розроблено розклад попередніх зустрічей з роботодавцями з метою презентації проекту та оповіщено зацікавлених сторін проекту.
Підготовлено роздатковий матеріал та презентацію та проведено семінар «Ступенева освіта як основний етап впровадження приватно – державного партнерства в системі професійної освіти».
Підготовлені розрахунки вартості ремонту та обладнання приміщень, ремонту устаткування.
Приміщення частково відремонтовані. Проведено моніторинг регіонального ринку праці, підписані договори про співробітництво з підприємствами області та м. Дніпро.
Проведення семінару «Ступенева профорієнтації» для учнів шкіл міста.
Оприлюднення результатів проекту на сайті (http://dnvcpprmgz.org.ua/) та в соціальних сітях «Фейсбук» , «Твиттер» (фото- та відеозвіти_

Ви посадова особа

Ні.
ні

Чи є ви працівником Комунальних закладів чи підприємств, підпорядкованих Дніпровській міській раді?

Ні.
ні

ФОТО ДО / ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ПРОЄКТУ

Відповідальні підрозділи

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради