• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • До закінчення залишилось
  Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Сучасне мультимедійне обладнання для НУШ На голосуванні

Доданий
14.06.2020
Номер
282
Школа

На сьогодні загальноосвітні навчальні заклади неможливо уявити без сучасних комп’ютерних технологій. Інтерактивні комплекси - це пояснювально – ілюстративний метод навчання, який забезпечує засвоєння шкільного матеріалу шляхом усного повідомлення та зорового сприйняття інформації, особливо у початкових класах.

Автор проекту
Олена
Олена Самарська
Бюджет
107 040 грн
Розрахунок бюджету
Теги
діти, школа, інновації, творчість
Район
Чечелівський
Адреса
вул. Дмитра Кедріна, 57, Дніпро (Дніпропетровськ)

Опис

Проблема

Технологічні зміни в Новому навчанні
Основою всього буде практичне застосування одержаних знань, закріплення на практиці нових матеріалів в інтерактивні формі. Це не лише макети чи взірці наявність яких і так має бути забезпечена.

Нова інтерактивна форма включає дошки зі взаємодією як викладача так і учнів, презентаційні комплекси для подачі нових матеріалів поданих в цікавому форматі для запам’ятовування, системи голосування і групового навчання, персональні засоби взаємодії з повним переглядом всіх матеріалів та навчального плану.

Це не просто комп’ютерні класи, навіть не лише інтернет-бібліотеки – це масштабне технічне перетворення. Головним в ньому буде доступність вчителям будь-кого предмету використовувати в своєму арсеналі засобів навчання передові технології з легкістю не використовуючи багато часу на те, щоб володіти ними.

Яка основна проблема вчителів? Чи можна її вирішити новим підходом? Саме на це все і направлено – великі затрати часу на підготовку матеріалів до уроку,

Мета проєкту

Метою використання інтерактивного та мультимедійного обладнання в КЗО "СЗШ №34" ДМР у галузі освіти є підвищення компетенції вчителів у максимально ефективному використанні нових інформаційних, комунікаційних та інтерактивних технологій, стимулювання становлення нової культури педагогічного мислення. Візуалізація інформації з використанням сучасних технологій можлива різними засобами.
Адже Нова українська школа працюватиме на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти, максимально враховуватиме права дитини, її здібності, потреби та інтереси, цим критеріям повинен відповідати й освітній простір. Окрім класичних варіантів організації навчального простору в класі, використовуватимуть новітні, наприклад, мобільні робочі місця, що легко трансформувати для групової роботи.

Пропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його обґрунтування

Даний комплекс базується на ультракороткофокусному інтерактивному проекторі EPSON EB-685Wi, який, на відміну від попередніх моделей, дає можливість роботи пальцями, усуваючи всі недоліки та незручності стилусів, що використовувались раніше.

Велика проекційна поверхня
Ультракороткофокусний інтерактивний проектор EPSON EB-685Wi у сукупності із металокерамічною дошкою дозволяють створювати зображення великого формату. Діагоналі таких розмірів практично не представлені серед інтерактивних дошок та дисплеїв/панелей (або ж їх вартість просто космічна). На поверхні дошки також можна кріпити магніти й писати маркерами.

Простота та універсальність
Налаштований комплекс не потребує калібрувань та перетворюється на великий планшет. Вбудоване в інтерактивний проектор програмне середовище дозволяє працювати з основними інтерактивними інструментами навіть без комп’ютера.

100% шкільне рішення
Використання такого комплексу в навчальному процесі дозволяє комбінувати традиційний та інноваційні підхід

Зацікавленні у реалізації проєкту групи

1. Учні початкової школи, які отримають нові можливості;
2. Вчителі, які матимуть змогу забезпечити якісний сучасний освітній процес.
3. Батьки, діти яких будуть навчатися в умовах, які роблять продуктивним сам освітній процес
4. Батьки майбутніх першокласників .

Ключові показники оцінки результату

Соціальні: забезпечення комфортних умов освітнього процесу; приведення матеріально-технічної бази школи у відповідність до сучасних вимог.

Ризики у реалізації

Підвищення цін

Інформація про співфінансування

Ні

Чи є у вас конфлікт інтересів

Ні

Ви посадова особа?

Ні

Ви ознайомленні з положенням Бюджету участі

Так

Співавтори

Ні

Фотографії

Експертна оцінка

Відповідальні підрозділи

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ