Створення STEM-середовища для навчально-дослідницької діяльності На реалізації

Доданий
08.06.2021
Номер
205
Школа

Придбання сучасних засобів та обладнання для створення STEM-середовища та забезпечення STEM-підходу в організації освітнього процесу. Створення інноваційного освітнього простору ралізується через гармонійне поєднання технічного моделювання, обчислювальної техніки та мультимедійних технологій, наукових досліджень, робототехніки та інтелектульних систем.

Автор проєкту
Яна
Яна Лук'янюк
Бюджет
1 067 247 грн
Розрахунок бюджету
Теги
діти, школа, інновації, наука, творчість
Район
Соборний
Адреса
пл. Успенська (Дем'яна Бєдного), 1, Дніпро (Дніпропетровськ)

Опис

Співавтори

Кулік Анкін Альбертівна

Проблема

Сучасні технології змінюють усі сфери життя людини. Освіта має швидко адаптуватися до потреб економіки і надавати учням такі знання, які в майбутньому дозволили б їм стати конкурентоспроможними фахівцями. Обладнати STEM-кабінети для створення матеріально-технічної бази дослідницької діяльності, лабораторних досліджень із природничих предметів, занять робототехнікою та технічним моделюванням – нагальна потреба часу.

Мета проєкту

Створення сучасного освітнього STEM - середовища для формування в учнів ключових компетентностей згідно Концепції Нової української школи.

Пропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його обґрунтування

Перетворення кабінетів природничого циклу та інформатики в сучасний освітній STEM - простір через придбання інноваційного високотехнологічного обладнання, наборів для проведення наукових досліджень з природничих наук, складових для занять робототехнікою дозволить учням розвивати інноваційну складову своєї особистості. Адже згідно Концепції Нової української школи випускник має бути "людиною, яка здатна змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці й навчатися впродовж життя". В ліцеї вже три роки поспіль викладається спецкурс з робототехніки, який підтвердив прихильність дітей до інноваційних форм освіти, підвищив зацікавленість учнів навчальним процесом. Щороку проводяться науково-практичні конференції за профілями, де учні презентують дослідницькі проекти, над якими працювали протягом року. Тому гармонійний розвиток та поєднання напрямків STEM-освіти шляхом оновлення та розширення матеріальної бази предметних кабінетів дозволить ефективно використати наявні здобутки ліцею для формування ключових компетентностей здобувачів освіти та створити сучасний освітній простір згіно Законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту".

Зацікавленні у реалізації проєкту групи

Батьки, учні, педагоги КЗО НВК № 100 ЗНЗ І-ІІ ступенів - ліцей ДМР

Ключові показники оцінки результату

Впровадження проекту дасть змогу:
- зробити навчання учнів змістовним та цікавим;
- забезпечити учням можливість проводити власні спостереження та дослідження, аналізувати результати, розвивати критичне мислення;
- підвищити рівень зацікавленості учнів до вивчення природничих наук, інженерних та технічних спеціальностей.

Ризики у реалізації

Підвищення цін на обладнання

Інформація про співфінансування

немає

Чи є у вас конфлікт інтересів

немає

Ви ознайомленні з положенням Бюджету участі

Так

ФОТО ДО / ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ПРОЄКТУ

Відповідальні підрозділи

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради