• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Сучасне обладнання для навчально – практичного центру (НПЦ) «Калина» Брав участь

Доданий
08.06.2021
Номер
188
Професійна (професійно-технічна) освіта

ДПТНЗ «Дніпровський центр професійної освіти» готує кваліфіковані робітничі кадри для багатьох галузей сфери обслуговування, однією з них є харчова промисловість. У 2019 році дуже цікавим впровадженням в навчальний процес було створення навчально – практичного центру «Калина».
Ідея проекту полягає у оновленні навчальної лабораторії «Калина».

Автор проєкту
Бюджет
462 072 грн
Розрахунок бюджету
Теги
інновації, молодь
Район
Амур-Нижньодніпровський
Адреса
вул. Калинова, 41, Дніпро (Дніпропетровськ)

Опис

Співавтори

Іскра Вікторія Володимирівна,
Зейналова Таісія Олександрівна,

Проблема

Існуюче на сьогоднішній день фінансування закладів профтехосвіти не дає змогу здійснювати модернізацію матеріально – технічної бази навчального закладу, що в значній мірі впливає на рівень підготовки робітничих кадрів.

Мета проєкту

Головною метою проекту є оновлення матеріально – технічної бази навчально – практичного центру «Калина» з професії кондитерського напрямку для реалізації завдань щодо вдосконалення практичної підготовки здобувачів освіти; підвищення кваліфікації педагогічних працівників, фахівців підприємств, організацій; упровадження в освітній процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів. Діяльність навчально – практичного центру ДЦПО має на меті розповсюдження набутого досвіду модернізації професійно – технічної освіти у галузі сфери обслуговування, харчової промисловості, та її адаптації до європейських стандартів.

Пропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його обґрунтування

Оновлення НПЦ «Калина» сучасним обладнанням надасть можливість надавати якісні освітні послуги здобувачам освіти, проводити стажування (підвищення кваліфікації) викладачів і майстрів виробничого навчання області, проводити уніфікації прийомів по засвоєнню виробничих технологій; надавати тренінгові, інформаційні та виробничі послуги для населення.

Зацікавленні у реалізації проєкту групи

Здобувачі освіти, слухачі, викладачі, майстри виробничого навчання, роботодавці, мешканці міста та області.

Ключові показники оцінки результату

Впровадження проекту надасть можливість:
- підвищити якість та ефективність професійної підготовки здобувачів освіти та слухачів з професій «кухар», «кухар, кондитер», «кондитер»;
- створити сприятливі умови для подальшого розвитку та модернізації професійно – технічної освіти, зміцнити матеріальну базу та імідж навчального закладу;
- забезпечити притік молоді в навчальний заклад за рахунок наявності комфортних і безпечних умов навчання;
- проводити тематичні та інформаційні заходи з популяризації робітничих професій;
- поширити співробітництво із обласним центром зайнятості по перепідготовці незайнятого населення за гнучкими модульними технологіями;
- проводити майстер – класи, тренінги, семінари – практикуми з питань впровадження у навчально – виробничий процес новітніх технологій і матеріалів.

Ризики у реалізації

Можливе дорожчання обладнання закладених у бюджет.

Інформація про співфінансування

Не має

Чи є у вас конфлікт інтересів

Ні

Ви ознайомленні з положенням Бюджету участі

Так

ФОТО ДО / ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ПРОЄКТУ

Відповідальні підрозділи

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради