Мультимедійний комплекс ( інтерактивна дошка +ПК + проектор) для першачків віддаленого району міста На реалізації

Автор проекту
Григорій Михайлович Капінос
Григорій Капінос
Категорія
Освіта
Код
208

Короткий опис

Мультимедійний комплекс поєднує в собі всі переваги сучасних комп'ютерних технологій і виводить процес навчання на якісно новий рівень. Цей проект надасть можливість залучити до педагогічного складу школи молодь, яка буде зацікавлена в навчальному процесі, оскільки в своїй роботі буде використовувати новітні технології, які є невід'ємною частиною сучасного способу життя.

Район

м. Дніпро, Індустріальний р-н

Адреса

м.Дніпро, вул. Березинська, 31, середня загальноосвітня школа №135

Бюджет на реалізацію

128 710 грн.
Розрахунок бюджету

Опис

Мета проекту

Мультимедійний комплекс - відповідає тому способу сприйняття інформації, яким відрізняється нове покоління школярів, що виросло на ТБ, комп'ютерах і мобільних телефонах, у якого набагато вище потреба в темпераментній візуальній інформації й зоровій стимуляції . Для вчителів - не потрібно непокоїтися про зберігання паперових карт, плакатів тощо - у них просто відпадає необхідність.

Проблема

Навчання молодших школярів за допомогою електронних засобів є актуальним з декількох причин. По-перше, електронні засоби навчання допомагають унаочнити те, що вивчає дитина. А це в свою чергу йде в тандемі з психологічними особливостями дитини 6-9 років: зокрема абстрактно-образне мислення дитини, яке поступово переходить в абстрактне у початковій і завершується у середній школі. Наявність наочності завдяки електронним засобам створює своєрідну опору для запам'ятовування, яка сприймається школярами емоційно, що сприяє зосередженню їх уваги на об'єктах вивчення, а це важливо для інтенсифікації і підвищення ефективності навчального процесу. По-друге, електронні засоби навчального призначення виступають джерелом знань, систематизації, закріплення, повторення іншомовного матеріалу, а також засобом діагностики і контролю навчальних досягнень учнів початкової школи.

Пропоноване рішення щодо розв'язання проблеми і його обґрунтування

Подача навчального матеріалу у вигляді мультимедіа скорочує час навчання, вивільняє ресурси здоров'я дітей. Учнів приваблює новизна проведення таких моментів на уроці, викликає інтерес.

Подібні уроки допомагають вирішити наступні дидактичні завдання:

· засвоїти базові знання з предмета;

· систематизувати засвоєні знання;

· сформувати навички самоконтролю;

· сформувати мотивацію до навчання в цілому й до певного предмета зокрема.

Для кого цей проект

Інтерактивна дошка - коштовний інструмент для навчання всього класу.
Для вчителів - це візуальний ресурс, який допоможе зробити уроки живими й привабливими, збільшити сприйняття матеріалу для 70 учнів.

Ключові показники оцінки результату проекту

Завдяки новітнім технологіям рівень інформаційної культури, як учнів, так і вчителів, буде підвищено.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

Відомі ризики при реалізації проекту відсутні

Приклади (кейси схожих рішень)

Навчальні заклади міста.